Search for:

Internet marketing là gì, khái niệm căn bản bạn cần biết

 

Định nghĩa về internet marketing một cách đơn giản và dễ hiểu nhất đó chính là dùng môi trường trực tuyến internet để làm truyền thông, nhằm giới thiệu sản phẩm hoặc xúc tiến hoạt động bán hàng thông qua các kênh phổ biến như: Display Advertising, Search Engine Marketing (SEM), Search Engine Optimzation (SEO), Social Media Marketing (SMM), Email Marketing, Referral Marketing, Affiliate Marketing, Inbound Marketing …

Read More